Betongstation med hög kvalitet och snabba leveranser

Vår betongstation i Landvetter har hög kapacitet och vi kan med kort varsel leverera all slags fabriksbetong. Vi har lång erfarenhet och ett stort produktionskunnande.

betongstation

Våra betongprodukter

Standardbetong
Vår standardbetong är lämplig för många olika ändamål. Standardbetong benämns oftast med hjälp av dess hållfasthetsklasser, det s.k. C-värdet, eller dess vattencementtal (VCT). Vattencementtalet är förhållandet mellan andelen vatten och cement i betongen och påverkar betongens egenskaper vad gäller hållfasthet, täthet, beständighet och uttorkningstid.

Anläggningsbetong
Anläggningsbetong är avsedd för yttre miljö och särskilt gynnsamt vid gjutning av grova konstruktioner. Anläggningsbetongen står emot inverkan av både frost och salt. Dessutom har den en lägre värmeutveckling vid gjutning än vad standardbetongen har.

Självkompakterande betong
Självkompakterande har den egenskapen att den fyller ut formen helt utan vibrering vilket gör att gjutningen går snabbare. Den självkompakterande betongens extrema rörlighet och flytförmåga ger ett mycket bra gjutresultat, till exempel vid gjutning av väggar eller golv.

Stålfiberbetong
Stålfiberbetong är färdigarmerad med stålfiber i massan vilket gör att den lämpar sig framför allt för golvgjutning. Att slipp lägga ut armeringsnät gör att hela gjutprocessen går snabbare. Eftersom armeringen är fördelad i hela plattan så ökar stålfibrerna dessutom golvets förmåga att ta upp laster, både höga punktlaster och upprepad belastning.

Flytbetong
Flytbetong fyller ut formen väl och ger bättre kringgjutning kring armeringen än standardbetong. Den lämpar sig därför för gjutning av mer komplicerade konstruktioner. Dess lättflytande konsistens bidrar dessutom till att minska vibreringsarbetet. Flytbetongen kan användas till såväl golv- som väggjutning.

Väggbetong
Väggbetongen lämpar sig till gjutning av väggar både inomhus och utomhus. Betongen är utvecklad för att flyta ut väl i formen och minimera förekomsten av luftblåsor. Väggbetongen har dessutom en snabbare hållfasthetstillväxt än standardbetong. Med väggbetong kan formarna rivas snabbare samtidigt som vackra ytor erhålls. Behovet av efterlagningar minskar därmed.

Uttorkningsbetong
Uttorkningsbetong möjliggör en snabbare och säkrare uttorkning. Genom de kortare uttorkningstiderna kan byggtiden förkortas. Snabbtorkande betong används framför allt till golvgjutning där den kortare uttorkningstiden medför att mattläggning kan ske tidigare. Vid rätt fuktteknisk dimensionering kan upp till flera månader  sparas i uttorkningstid.

Skumbetong
Skumbetong är ett lätt, poröst och värmeisolerande fyllnadsmaterial. Skumbetongen har många användningsområden, t.e.x. lättutfyllnad vid vägbyggande, återfyllnad av ledningsgravar eller isolering av vindsbjälklag. Trots sin låga vikt har skumbetongen en bra lastfördelande förmåga.

Platsgjuten markbetong
Platsgjuten markbetong är lämpligt till gjutning av industriplaner och andra ytor där man har behov av en stark och tålig beläggning. Markbetongen är mycket slitstark, klarar av höga punktlaster och står bra emot oljespill och andra kemikalier. Dessutom kräver den ett minimalt underhåll.

Beställning

För beställning ring 0767-979 980 eller mejla till peter.carlsson@betongochprefab.se
Vi levererar betong inom en femmilsradie från vår fabrik i Landvetter vilket inkluderar hela Göteborgsregionen samt Borås, Kungälv, Kungsbacka och Mark.

Leveranstider

Beställningar som görs innan klockan 12:00 levereras dagen efter om inget annat besked ges.

Öppettider

Vardagar: 06:30-15:30
Beställda leveranser kan även bokas 16:00-18:00
För frågor kring leveranser: 0767-979 980

Kontaktpersoner

Peter Carlsson
Ansvarig försäljning betong
peter.carlsson@betongochprefab.se
0767-979 980
031-94 77 70

Kim Sandahl
Driftsledare/transportsamordning
betongstation@betongochprefab.se
0767-979 981

Betong & Prefab är en fristående tillverkare av olika betongprodukter. Vi har lång erfarenhet av framställning av olika betongelement inom bygg, VA och grundläggning. Vi är belägna i Björröds industriområde i Landvetter, några mil utanför Göteborg. Välkommen att kontakt oss om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda dig.

Växel: 031-94 77 77

Aktuellt

 • Bild på Brf Nätet
  14 januari 2020

  Brf Nätet

  Vi har med Veidekke som beställare fått i uppdrag att projektera och leverera fullprefab till HSB:s bostadsprojekt Nätet i Lund. Fyra hus, med totalt 80 lägenheter. Första inflyttning sker hösten 2020. Fasadelementen är matrisgjutna och mellan husen ligger en garagedel med gårdsbjälklag över. Brf Nätet på HSBs hemsida

 • 14 januari 2020

  Brf Navet

  Vi har med Veidekke som beställare fått i uppdrag att projektera och leverera fullprefab till Riksbyggens bostadsprojekt Navet i Malmö. Ett hus med totalt 86 lägenheter. Första inflyttning sker våren 2021. Fasaderna blandas med matrisgjutna element och fasadtegel. Brf Navet på Riksbyggens hemsida

 • 14 januari 2020

  Grundström

  Vi har med NCC som beställare fått i uppdrag att projektera och leverera fullprefab till Ystadbodstäders bostadsprojekt i Bellevueparken, Ystad. Ett hus med totalt 36 lägenheter. Första inflyttning sker Hösten 2020. Länk till Grundström på Ystadbostäders hemsida