Amhults Kyrka

Den nya stadsdelen Amhult i Torslanda församling får en helt ny kyrkobyggnad. Bygget som startades i april ska stå färdig hösten 2014. Amhult är en ny stadsdel i Torslanda som växt fram och fortfarande växer kraftigt.

För att kunna ta hand om dagvattnet i området och inte överbelasta VA-systemet har ett specialkonstruerat dagvattenmagasin projekterats där Betong & Prefab har fått i uppdrag att leverera kopplingskammare. Magasinet har formatet 25×5 meter.

Den nya kyrkan är ritad av Swecos arkitektkontor i Göteborg.