Asplyckan i Borås

Vi har fått i uppdrag att leverera 3500 kvm bjälklagselement för tre nya bostadsrättshus i området Asplyckan i Borås.

Bjälklagen är förspända och slakarmerade D-plattor med ingjutna VVS-grodor samt ursparingar för balkonger.

Byggherre för projektet är Järngrinden och vår beställare är Finnja.