Bergdalsterrassen

Bergdalsterrassen

Järngrindens bostadsprojekt Bergdalsterrassen omfattar fem punkthus och ett parkeringsgarage. Det blir ca 150 nya hyresrätter i Borås. Vi levererar en färdigmonterad stomme till Tornstaden med tillhörande garage under husen och gården.

Beställare: Bergdalsterrassen|Tornstaden
Arkitekt: Bergdalsterrassen|PE