Betongstation med hög kvalitet och snabba leveranser

Vår betongstation i Landvetter har hög kapacitet och vi kan med kort varsel leverera all slags fabriksbetong. Vi har lång erfarenhet och ett stort produktionskunnande.

betongstation

Våra betongprodukter

Standardbetong

Vår standardbetong är lämplig för många olika ändamål. Standardbetong benämns oftast med hjälp av dess hållfasthetsklasser, det s.k. C-värdet, eller dess vattencementtal (VCT). Vattencementtalet är förhållandet mellan andelen vatten och cement i betongen och påverkar betongens egenskaper vad gäller hållfasthet, täthet, beständighet och uttorkningstid.

Anläggningsbetong

Anläggningsbetong är avsedd för yttre miljö och särskilt gynnsamt vid gjutning av grova konstruktioner. Anläggningsbetongen står emot inverkan av både frost och salt. Dessutom har den en lägre värmeutveckling vid gjutning än vad standardbetongen har.