Priser och leveranser

Priser
Ring in din förfrågan på 076 797 99 81 eller mejla till betongstation@bop-ab.se så återkommer vi till dig med förslag på betongtyp utifrån dina behov, tillsammans med pris- och leveransuppgifter.

Leveranstider
Beställningar som görs innan klockan två levereras dagen efter om inget annat besked ges.
Beställda leveranser kan även bokas 16:00-18:00