Vår kvalitetsbetong

Färsk betong består till ca 80 procent av en mix av grus, sand och sten som kallas ballast. Resten utgörs främst av vatten och cement gjord av kalksten och lermaterial. För att ändra egenskapen hos betongen kan man även blanda i fiber, kalk och en mängd olika typer av tillsatsmedel.

betongjarn

Betong har ofta en livslängd på flera hundra år. Med tiden återgår cementet till slut till kalksten och har då i stort sett återgått till sina naturliga råvaror. Betong är nästan en helt naturlig produkt. Kretsloppet är slutet.

Egenskaper

Betong är ett flexibelt material. Nedan listas några egenskaper och funktioner som går att uppnå genom olika blandningar och tillsatser:

 • bärförmåga och hållfasthet
 • formbarhet
 • täthet
 • slitstyrka
 • beständighet mot angrepp av kemikalier
 • skydd mot korrosion
 • brandbeständighet
 • ytor och utseende
 • inomhusklimat

Betongkvaliteter

I betongstandarden SS EN-206 finns ett flertal betongkvaliteter angivna. Vid val av betong måste du alltid ta hänsyn till miljön och gjutbarhet. Vi tillverkar normalt betong i tryckhållfasthetsklasser från C20/25 till C50/60.

Miljöhänsyn

Med hänsyn till miljön kan krävas:

 • Frostbeständighet med lufthalt
 • Frostbeständighet dokumenterad med frysprovning
 • Maximalt ekvivalent vattencementtal-stålfiberbetongen
 • Vattentäthet

Stenstorlek

Vissa gånger är det stenstorleken som är avgörande. Ballastgradering och maximal kornstorlek väljs med hänsyn till konstruktionens utformning, armeringstäthet, vald produktionsmetod, krympning och nötningsmotstånd.

Konsistens

Konsistensen väljs med hänsyn till gjutbarhet, konstruktionens utformning och vald produktionsmetod och anges i sättmått och vissa gånger med utbredningsmått eller flytsättmått.