Betong & Prefabs L-stöd klarar en belastning av 5kN/m2.

Elementen dimensioneras enligt EKS 11, SS-EN 13369 och SS-EN 15258.

Säkerhetsklass 2

Livslängdsklass L50

Exponeringsklass XC4 +XF3