Vi kan leverera flertalet olika fasadtyper.

  • Oisolerat fasad element
  • Isolerat fasad element för tegling eller putsning på plats
  • Isolerat element för träbeklädnad
  • Element med eller utan matrisgjutning
  • Element med ingjutet tegel.
målning av vägg
teglad vägg
Vägg med rillor
20221207_095356382_iOS
betongelement
20200812_083734452_iOS
20200921_112605007_iOS
20220923_100445534_iOS
20221208_063515239_iOS
målning av vägg teglad vägg Vägg med rillor 20221207_095356382_iOS betongelement 20200812_083734452_iOS 20200921_112605007_iOS 20220923_100445534_iOS 20221208_063515239_iOS