Brf Jordskalvet i Halmstad

Under 2015 uppförs 100 nya hyreslägenheter på fastigheten Jordskalvet på Gamletull i Halmstad. Vi har fått i uppdrag att tillverka förspända samt slakarmerade, prefabricerade massiva bjälklag med en omfattning av 5500 kvm.

Delleveransen till Brf Jordskalvet för Finnja Prefab är en av tre. Totalt omfattar hela ordern produktion och leverans av betongelement på 17 000 kvm.