Projekt

Asplyckan i Borås

Publicerad

Projekt

Vi har fått i uppdrag att leverera 3500 kvm bjälklagselement för tre nya bostadsrättshus i området Asplyckan i Borås.

Bjälklagen är förspända och slakarmerade D-plattor med ingjutna VVS-grodor samt ursparingar för balkonger.

Byggherre för projektet är Järngrinden och vår beställare är Finnja.

Delleverans till kvarteret Stiernhielm i Mölndal

Publicerad

Projekt

Vi har fått uppdraget att tillverka samtliga innerväggar av betong, kompletta med el och ursparing för VVS, för det nya kvarteret Stiernhielm i Mölndal.

Leveransen omfattar 400 väggelement på totalt 3 000 kvm.

Lägenheterna är slutsålda och inflyttningarna kommer att starta under våren/sommaren 2015. Hela kvarteret kommer då att vara färdigställt med garage, generösa gårdar och övriga bostadshus. Byggherre är Sverigehuset AB och vår beställare i projektet är UBAB.

Ny lagerbyggnad för Dachser

Publicerad

Projekt

Vår beställare Logistic Contractor har fått i uppdrag av Dachser Sverige AB att uppföra en ny 7 000 m² stor lagerbyggnad i Göteborg. I vårt uppdrag ingår konstruktion och leverans av gråväggar. Entreprenaden består totalt av 4200 m² olika betongprodukter.

Nya lägenhetshus i Hildedal

Publicerad

Projekt

Just nu färdigställer Veidekke Sverige etapp 1 av det nya bostadsområdet Brf Äppelblom i Hildedal på centrala Hisingen. Vi har fått förtroende att konstruera och producera betongstommen till de nya 5-våningshusen. I leveransen ingår element så som innerväggar, massiva bjälklagsplattor (D-plattor) med fönstermontage samt balkonger.

Projektet är det första inom det ramavtal som tecknats med Veidekke Sverige AB. I åtaganden ingår att leverera 2 fullprefabhus med totalt 48 lägenheter.

hildedal

Bild-1-Fasaden

Foto: Veidekke.se

Brf Generalen

Publicerad

Projekt

Vi är med och skapar en av Göteborgs modernaste stadsdelar; Kviberg. Nu byggs fler nya lägenheter med balkonger, uteplatser och terrasser där vi bidrar med betongstommen. I leveransen ingår element så som innerväggar, plattbärlag, balkonger, HDF-plattor och loftgångar. Betong & Prefab står för både konstruktion, produktion och montagearbetet.

Beställare i projektet är Wästbygg.

Projektet är avslutat och inflyttning sker i oktober 2014.

kviberg_etapp4_sit.plan

 

kviberg_betong_tak

Studentbostäder

Publicerad

Projekt

Plint och balk för nya studentbostäder i Göteborg. Vi har lagt grunden för provmoduler som är inköpta av Bostadsbolaget i ett första steg för att kunna utvärdera ett större köp. De nya modulerna innebär i så fall snabbare och kostnadseffektivare bostadsbyggen.

Område: Brunnsbo
Omfattning: 54 lägenheter
Byggstart: Januari 2014
Uthyrningsstart: Uthyrning pågår
Inflyttning: Inflyttning möjlig från maj 2014
Projektet i korthet: På Anekdotgatan i Brunnsbo har Bostadsbolaget på kort tid uppfört 54 studentlägenheter genom modulkonstruktion. Av dessa enrummare är åtta lite större och tillgänglighetsanpassade. Till hösten kommer även fyra tvårummare att färdigställas och bli sökbara för det lite större studenthushållet.

brunnsbo

Nya älvförbindelsen i Marieholm

Publicerad

Projekt

Första etappen av den nya älvförbindelsen i Marieholm är klar. Vi levererade och monterade 50-tons-elementen som utgör stommen i den nya förbindelsen.

Amhults Kyrka

Publicerad

Projekt

Den nya stadsdelen Amhult i Torslanda församling får en helt ny kyrkobyggnad. Bygget som startades i april ska stå färdig hösten 2014. Amhult är en ny stadsdel i Torslanda som växt fram och fortfarande växer kraftigt.

För att kunna ta hand om dagvattnet i området och inte överbelasta VA-systemet har ett specialkonstruerat dagvattenmagasin projekterats där Betong & Prefab har fått i uppdrag att leverera kopplingskammare. Magasinet har formatet 25×5 meter.

Den nya kyrkan är ritad av Swecos arkitektkontor i Göteborg.

Projekt Prisma i Halmstad

Publicerad

Projekt

Projekt Prisma i Halmstad innebär byggnation av lager och kontor i Kårarp i norra Halmstad. Projektet har en uthyrningsbar yta på ca 15 000 kvm varav 950 kvm kontor och ligger.

Betong & Prefab har fått i uppdrag att leverera sockelelement för de nya byggnaderna. Elementen är 1500 mm höga med tjockleken 250 mm. Total längd 490 löpmeter.

Beställare är Logistic Contractor.

Elektra, nytt affärshus i Hägersten

Publicerad

Projekt

I våras fick vi i uppdrag av Wäst-Bygg att projektera, producera och leverera fasadelement av betong för ombyggnationen av affärshuset Elektra i Stockholm.

Då huset hade dels olika golvnivåer samt sluttande marknivå blev lösningen specialanpassade beklädnadselement i betong. Av totalt 35 betongelement levererade i projektet hade 34 stycken olika format.