Central Park, Lund

Vi har fått i uppdrag att projektera och leverera fullprefab till Vediekkes nya bostadsprojekt Central Park i Lund. Två hus, ett tiovånings- och ett sexvåningshus, med totalt 147 lägenheter kommer att stå klara 2019-2020. Fasadelementen är matrisgjutna och bjälklagen är anpassade för prefabricerade badrumsmoduler.