Delleverans till kvarteret Stiernhielm i Mölndal

Vi har fått uppdraget att tillverka samtliga innerväggar av betong, kompletta med el och ursparing för VVS, för det nya kvarteret Stiernhielm i Mölndal.

Leveransen omfattar 400 väggelement på totalt 3 000 kvm.

Lägenheterna är slutsålda och inflyttningarna kommer att starta under våren/sommaren 2015. Hela kvarteret kommer då att vara färdigställt med garage, generösa gårdar och övriga bostadshus. Byggherre är Sverigehuset AB och vår beställare i projektet är UBAB.