Flatås Park, Göteborg

Vi har fått i uppdrag att projektera och leverera fullprefab till tre huskroppar om totalt 140  bostadsrättslägenheter.
Husen är fem våningar höga.
Inflyttning 2018/2019