Korallen

Balder bygger nya bostäder i Västra Frölunda och 205 nya lägenheter blir det från vår sida. Vi levererar stommen med målade ytterväggar och färdigmonterade fönster från fabrik! Utöver det har vi även ingjutna avloppsgrodor  i bjälklaget, allt för att korta ner byggtiden. Vi lyckades hålla vår deadline tack vare Hekuri svets och montage AB som monterade ca 2500 element på svindlande 110 dagar!

Beställare: Korallen| Tuve Bygg AB
Arkitekt: Korallen| Werner Arkitekter AB