Kvarnbergsplan, Huddinge

Vi har projekterat och levererat fullprefab till tre huskroppar om totalt 110  bostadsrättslägenheter.
Husen vid Kvarnbergsplan är fem till tio våningar höga.