Nya älvförbindelsen i Marieholm

Första etappen av den nya älvförbindelsen i Marieholm är klar. Vi levererade och monterade 50-tons-elementen som utgör stommen i den nya förbindelsen.