Din lokala prefab-producent i väst

Betong & Prefab är ett fristående och privatägt företag. Alla våra medarbetare har en för branschen lång erfarenhet av prefab-tillverkning inom hus-, VA- och markprodukter.

betongtunnel

Historik

Vår betongfabrik startade sin tillverkning 2005 som ett systerbolag till dåvarande Kran & Pålning. Under 2011 såldes entreprenaddelen (Kran & Pålning) och påltillverkningen fasades ut. Detta har gett oss möjlighet att öka produktionen av andra produkter.

Ett axplock av väsentliga projekt som fabriken levererat till är bl.a. Malmös nya köpcentrum Emporia, ombyggnad av bostadsområdet vid Friggagatan i Göteborg, Green Cargos nya logistikanläggning i Norrköping samt diverse infrastrukturprojekt runt utbyggnaden av E45.