Prefab Sjövik levererar prefabricerad hissgrop

Kort om byggtid gjorde att kunden sökte en alternativ lösning. Efter diskussion om utformning och projektkostnad såg kunden fördelen med en prefabricerad hissgrop som är 100% tät.