Sisjödal

Vi har med Veidekke som beställare fått i uppdrag att projektera och leverera fullprefab till Aberdeen Standard Investments hyreshus. Fyra hus, med totalt 160 lägenheter. Första inflyttning sker augusti 2022. Fasadelementen är färdigmålade från fabriken. Även fönsterna är monterade.

Veidekke bygger hyreslägenheter åt Aberdeen i Göteborg