Specialbrunnar för Sahlgrenska

Prefab Sjövik levererar specialbrunnar i samband med omläggning av VA-nätet på Sahlgrenska Sjukhusets innegård.