st1 – invallning

betongelement

Över 100 specialtillverkade betongelement på ca 20ton styck levererades till st1 i oljehamnen. Elementen skall bilda en barriär som skall tåla 4m vattenpelare så att det inte skall rinna ut miljöfarliga vätskor i älven.
Våra killar monterade elmenten under våren 2021 till sommaren 2022.

betongelement

Beställare: st1 | Veidekke