St1 – Invallning

betongelement

Över 100 specialtillverkade betongelement på ca 20ton styck levererades till St1 i oljehamnen. Elementen skall bilda en barriär som skall tåla 4m vattenpelare för att förhindra spill av miljöfarliga vätskor i älven.

Vårt egna montageteam såg till att få upp elementen i tid och med den kvalitet som krävdes för denna typ av anläggning under våren 2021 till sommaren 2022.

betongelement

Beställare: st1 | Veidekke