Studentbostäder

Plint och balk för nya studentbostäder i Göteborg. Vi har lagt grunden för provmoduler som är inköpta av Bostadsbolaget i ett första steg för att kunna utvärdera ett större köp. De nya modulerna innebär i så fall snabbare och kostnadseffektivare bostadsbyggen.

Område: Brunnsbo
Omfattning: 54 lägenheter
Byggstart: Januari 2014
Uthyrningsstart: Uthyrning pågår
Inflyttning: Inflyttning möjlig från maj 2014
Projektet i korthet: På Anekdotgatan i Brunnsbo har Bostadsbolaget på kort tid uppfört 54 studentlägenheter genom modulkonstruktion. Av dessa enrummare är åtta lite större och tillgänglighetsanpassade. Till hösten kommer även fyra tvårummare att färdigställas och bli sökbara för det lite större studenthushållet.

brunnsbo