rörbroar

3 nya rörbroar under E45:an

Publicerad

Projekt

Vid Älvängen strax utanför Göteborg levererar vi tre stycken rörbroar för projekt utbyggnad av väg 45. Rörbroarna är klassade för trafiklaster och godkända av vägverket. Beställare för projektet är Strabag.