Specialkonstruerade lock

Specialkonstruerat lock till E20 Ljung

Publicerad

Projekt

Vi har fått i uppdrag att tillverka och leverera ett specialkonstruerat lock till ny rondell, E20 Ljung. Locket är utformat som en hockeyrink med måtten 6,3 meter ggr 3,2 meter med två uppstickande nedstigningshål 1*1 meter.
Beställare är Skanska.