Välvda väggar för Kärnsjukhuset i Skövde

Vi är glada att med kort varsel kunna tillgodose Skaraborgs sjukhus med välvda väggar vid om- och tillbyggnad av nya avdelningar för barn- och kvinnosjukvården.

Beställare är Montera i Storfors och byggherre är Västfastigheter.