Projekt

Nya XXL Sverige-lager i Örebro

Publicerad

Projekt

Vid Pilängen utanför Örebro byggs nu sport- och vildmarksbutiken XXL:s nya Sverige-lager. Totalentreprenör för projektet är Logistic Contractor. Huset är totalt 20 500 kvadratmeter och innehåller även kontor.

Vi har fått förtroendet att leverera grund-, sockel-, isolerade väggelement samt stoppbockar vid terminalerna. Sockelelementen varierar från 500 upp till 2200 mm.

Nya Jula i Västervik

Publicerad

Projekt

Vi har fått förtroendet att projektera, producera och leverera sockelelement till Julas nya butik i Västervik. Totalentreprenör för projektet är Wäst-Bygg som uppför fem nya butikslokaler, totalt 4 500 kvm, i området Ljungheden.

Markarbetena inleds omgående och butiken ska vara klar i juli 2013.

Specialbrunnar för Sahlgrenska

Publicerad

Projekt

Prefab Sjövik levererar specialbrunnar i samband med omläggning av VA-nätet på Sahlgrenska Sjukhusets innegård.

Nya brunnslock Norra Stationsgatan i Stockholm

Publicerad

Projekt

I samband med ombyggnaden av Karolinska Sjukhuset görs stora förändringar i infrastrukturen runt sjukhusområdet. Vi levererar nu nya specialbyggda brunnar och brunnslock till ombyggnationen av Norra Stationsgatan. Beställare av projektet är Sveab.

 

Nya samlingsbrunnar till Liseberg

Publicerad

Projekt

Liseberg bygger ut inför sommarsäsongen 2013. Vi har fått förtroendet att leverera nya samlingsbrunnar när deras VA-nät nu byggs ut. Leverans sker i början av 2013. Beställare i projektet är Veideke Entreprenad Väst.

Leverans av sockelelement Alpi Borås

Publicerad

Projekt

Vi har fått förtroendet att leverera nya sockelelement till Alpis nya lagerlokal i Borås. Elementen är anpassade både för dörrar, portar och lastkajer. Vi har även levererat stödelement. Beställare är Wäst-Bygg.

3 nya rörbroar under E45:an

Publicerad

Projekt

Vid Älvängen strax utanför Göteborg levererar vi tre stycken rörbroar för projekt utbyggnad av väg 45. Rörbroarna är klassade för trafiklaster och godkända av vägverket. Beställare för projektet är Strabag.

Specialkonstruerat lock till E20 Ljung

Publicerad

Projekt

Vi har fått i uppdrag att tillverka och leverera ett specialkonstruerat lock till ny rondell, E20 Ljung. Locket är utformat som en hockeyrink med måtten 6,3 meter ggr 3,2 meter med två uppstickande nedstigningshål 1*1 meter.
Beställare är Skanska.

Prefab Sjövik levererar prefabricerad hissgrop

Publicerad

Projekt

Kort om byggtid gjorde att kunden sökte en alternativ lösning. Efter diskussion om utformning och projektkostnad såg kunden fördelen med en prefabricerad hissgrop som är 100% tät.